ON_OFF4youngsters ще разработи нова игра, улеснена от педагогически подход, създадена специално за младите хора, която ще бъде доставена от технологията Разширена Реалност, която има висок образователен потенциал. Играта ще даде възможност на децата да идентифицират и интерпретират причините и рисковете, които взаимодействат с прекомерната онлайн ангажираност и имат отрицателен ефект върху техния емоционален, академичен и социален живот и ще им помогне да възприемат балансиран подход между прекомерната употреба на Интернет и офлайн взаимодействията и дейностите. Дидактическият подход и играта ще бъдат използвани от професионалисти, работещи с деца като средство за по-ефективно достигане до децата.

Проектът ON-OFF4youngsters ще доведе до създаването на инструментариум (IO2), включващ:

  • Нов педагогически подход за привличане на вниманието на децата и постигане на учебните цели чрез предлагане на децата на преподаване и радостно интерактивно гейминг изживяване. Важен инструмент в това уравнение е използването на технологията на разширената реалност (AR) като средство за доставка.
  • Нова учебна програма за учители и младежи, която да бъде използвана в класната стая от учителите, включваща ръководство за учители и учебни дейности, които ще повишат осведомеността за рисковете от постоянното и пасивно ангажиране с интернет, докато то ще предложи начини как младите хора могат да приемат по-конструктивно и внимателно използването на интернет.
  • Игра Разширена Реалност, която също ще бъде използвана от учителите за разработване на нови игри или съвместно създаване на игри с деца по различни теми.
  • Онлайн мрежа (ON-OFF4YOUNGSTERS Академия), включваща:
    • Учители, което им позволява да обменят мнения и опит с колеги от други страни с различни образователни системи.
    • Ученици, което им позволява да експериментират с балансирани подходи между онлайн ангажираност и офлайн алтернативи.
    • Родители, които имат достъп до ресурси и инструменти за фактори, които взаимодействат с прекомерната онлайн ангажираност на децата им и рисковете, свързани с тяхното физическо, емоционално и социално развитие.

Резултатите от проекта ще разширят съществуващите знания за ефективна комуникация с деца по отношение на важни въпроси, засягащи тяхното благосъстояние, като прекомерно използване на интернет и предлагат практически инструменти за работещите с деца, предназначени специално за нуждите на децата.

Тя ще даде възможност на учителите да подобрят уменията на своите ученици в медийната грамотност и да подобрят критичното мислене на децата и по този начин да помогнат за по-задълбочено разбиране за това как проблематичната употреба на интернет може да засегне физическото им здраве, емоционалното им благоденствие, академичния, семейния и / или социалния живот и заедно с това ще добави стойността на прагматичните / офлайн дейности в правилата на играта.

Публично достъпните резултати от проекта ще бъдат представени тук с напредването на проекта.

Newsletters

1st Newsletter: EN/EL/RO/BG

Infographics

News Items

Project Launch: EN/EL/RO/BG

More publicly available outcomes of the project will be provided here as the project progresses.