ON_OFF4youngsters ще разработи нова игра, улеснена от педагогически подход, създадена специално за младите хора, която ще бъде доставена от технологията Разширена Реалност, която има висок образователен потенциал. Играта ще даде възможност на децата да идентифицират и интерпретират причините и рисковете, които взаимодействат с прекомерната онлайн ангажираност и имат отрицателен ефект върху техния емоционален, академичен и социален живот и ще им помогне да възприемат балансиран подход между прекомерната употреба на Интернет и офлайн взаимодействията и дейностите. Дидактическият подход и играта ще бъдат използвани от професионалисти, работещи с деца като средство за по-ефективно достигане до децата.

Проектът ON-OFF4youngsters ще доведе до създаването на инструментариум (IO2), включващ:

  • Нов педагогически подход за привличане на вниманието на децата и постигане на учебните цели чрез предлагане на децата на преподаване и радостно интерактивно гейминг изживяване. Важен инструмент в това уравнение е използването на технологията на разширената реалност (AR) като средство за доставка.
  • Нова учебна програма за учители и младежи, която да бъде използвана в класната стая от учителите, включваща ръководство за учители и учебни дейности, които ще повишат осведомеността за рисковете от постоянното и пасивно ангажиране с интернет, докато то ще предложи начини как младите хора могат да приемат по-конструктивно и внимателно използването на интернет.
  • Игра Разширена Реалност, която също ще бъде използвана от учителите за разработване на нови игри или съвместно създаване на игри с деца по различни теми.
  • Онлайн мрежа (ON-OFF4YOUNGSTERS Академия), включваща:
    • Учители, което им позволява да обменят мнения и опит с колеги от други страни с различни образователни системи.
    • Ученици, което им позволява да експериментират с балансирани подходи между онлайн ангажираност и офлайн алтернативи.
    • Родители, които имат достъп до ресурси и инструменти за фактори, които взаимодействат с прекомерната онлайн ангажираност на децата им и рисковете, свързани с тяхното физическо, емоционално и социално развитие.

Резултатите от проекта ще разширят съществуващите знания за ефективна комуникация с деца по отношение на важни въпроси, засягащи тяхното благосъстояние, като прекомерно използване на интернет и предлагат практически инструменти за работещите с деца, предназначени специално за нуждите на децата.

Тя ще даде възможност на учителите да подобрят уменията на своите ученици в медийната грамотност и да подобрят критичното мислене на децата и по този начин да помогнат за по-задълбочено разбиране за това как проблематичната употреба на интернет може да засегне физическото им здраве, емоционалното им благоденствие, академичния, семейния и / или социалния живот и заедно с това ще добави стойността на прагматичните / офлайн дейности в правилата на играта.

Публично достъпните резултати от проекта ще бъдат представени тук с напредването на проекта.

Кратко описание на проекта

Newsletters

1st Newsletter: EN/EL/RO/BG

2nd Newsletter: EN/EL/RO/BG

3rd Newsletter: EN/EL/RO/BG

4rth Newsletter: EN/EL/RO/BG

Новини

Стартиране на проекта: EN/EL/RO/BG

край на проекта: EN/EL/RO/BG

VIDEO

Резултати

O2A1.1 – Assessing the educational potential of AR

O2A1.1 – On-Off Augmented Reality in E&T – State of the Art

O2A1.2 – Curriculum Topics

O2A2 - Module 1 Reasons behind constant online use

Presentation / BG

Lesson Plan 1 / BG

Exercise 1 

Extra Material 

O2A2 - Module 2 Types of online engagement

Presentation /GB

Lesson Plan 1 /GB

Lesson Plan 2 /GB

Lesson Plan 3 /GB

Lesson Plan 4 /GB

O2A2 - Module 3 Impact on children’s physical, cognitive, social and emotional development

Presentation /GB

Lesson Plan 1 /GB

Lesson Plan 2 /GB

Lesson Plan 3 /GB

O2A2 - Module 4 Strategies towards gaining a balanced life

Presentation /GB

Lesson Plan 1 /GB

Lesson Plan 2 /GB

AR мобилно приложение за младежи!

Това е ON-OFF играта с добавена реалност за мобилни телефони с Android! Използвайте нашата ON-OFF инфографика в клас, сканирайте изображенията, показващи ключовите концепции на курса, отговорете правилно и вземете Трофея!

 

Как да използвам приложението AR в клас - Ръководство за учители

Следвайте това ръководство с полезни инструкции за това как да инсталирате и използвате приложението в клас!

Android смартфони, които са съвместими с AR игра

Прочетете това ръководство, за да разберете смартфоните с Android, които са съвместими с приложението за мобилни игри с добавена реалност.

Повече публично достъпни резултати от проекта ще бъдат предоставени тук с напредването на проекта.