ON_OFF4youngsters va dezvolta un joc nou, facilitat de o abordare pedagogică concepută special pentru tineri, care să fie livrată de tehnologia Augmented Reality, cu un potențial educațional ridicat. Jocul va permite copiilor să identifice și să interpreteze cauzele și riscurile care apar din implicarea excesivă online, subliniază efectele negative asupra vieții emoționale, academice și sociale, ajută copiii să adopte o abordare echilibrată privind utilizarea intensă a Internetului, interacțiunile și activitățile offline. Abordarea didactică și jocul vor fi utilizate de către profesioniștii care lucrează cu copii, ca un mijloc eficient de educație.

Proiectul ON-OFF4youngsters va avea ca rezultat un Toolkit (IO2) care cuprinde:

  • O nouă abordare pedagogică pentru a atrage atenția copiilor și pentru a atinge apoi obiectivele de învățare, oferind copiilor o experiență de învățare în jocuri de noroc interactive. Un instrument important în această ecuație este utilizarea tehnologiei realității augmentate (AR), ca instrument de livrare.
  • Un nou curriculum pentru profesori și tineri va fi folosit în clasă de către educatori, oferind un ghid și activități de învățare care vor crește gradul de conștientizare a riscurilor angajării constante și pasive la Internet și va sugera modalități prin care tinerii pot îmbrățișați o utilizare constructivă și conștientă a Internetului.
  • Un joc de realitate augmentată va fi, de asemenea, folosit de către profesori pentru a dezvolta jocuri noi pentru copii, pe orice subiect.
  • O rețea online (Academia ON-OFF4YOUNGSTERS) va implica:
    • Profesorii, permițându-le să facă schimb de opinii și experiențe cu colegii din alte țări cu sisteme educaționale diferite.
    • Elevii, permițându-le să experimenteze abordări echilibrate, despre implicarea online și alternativele offline.
    • Părinții care au acces la resurse și la instrumente despre factorii care interacționează la angajamentul excesiv online al copiilor lor și la riscurile legate de dezvoltarea fizică, emoțională și socială.

Rezultatele proiectului vor extinde cunoștințele actuale despre comunicarea eficientă cu copiii, despre problemele importante care afectează bunăstarea lor, cum ar fi utilizarea excesivă a internetului și oferă instrumente practice celor care lucrează cu copiii, concepute special pentru nevoile copiilor.

Proiectul va permite cadrelor didactice să îmbunătățească abilitățile elevilor lor în materie de competențe mediatice și să sporească gândirea critică, să contribuie la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a modului în care utilizarea problematică a internetului le poate afecta sănătatea fizică, bunăstarea emoțională, viața academică, familială și va influența valoarea activităților pragmatice, offline, respectând regulile jocului.

Rezultatele proiectului public vor fi furnizate aici pe măsură ce proiectul progresează.

Rezumatul proiectului

Newsletters

1st Newsletter: EN/EL/RO/BG

2nd Newsletter: EN/EL/RO/BG

3rd Newsletter: EN/EL/RO/BG

4rth Newsletter: EN/EL/RO/BG

Știri

Lansarea proiectului: EN/EL/RO/BG

Sfârșitul proiectului: EN/EL/RO/BG

Video

Rezultate

O2A1.1 – Assessing the educational potential of AR

O2A1.1 – On-Off Augmented Reality in E&T – State of the Art

O2A1.2 – Curriculum Topics

O2A1 - Module 1 Motivele care stau la baza utilizării constante on-line

Presentation / RO

Lesson Plan 1 / RO

Exercise 1 / RO

Extra Material/ RO

O2A1 - Module 2 Tipuri de implicari online

Presentation / RO

Lesson Plan 1 / RO

Lesson Plan 2 / RO

Lesson Plan 3 / RO

Lesson Plan 4 / RO

O2A1 - Module 3 Impactul asupra dezvoltării fizice, cognitive, sociale și emoționale a copiilor

Presentation / RO

Lesson Plan 1 / RO

Lesson Plan 2 / RO

Lesson Plan 3 / RO

Lesson Plan 4 / RO

O2A1 - Module 4 Strategii pentru a câ ș tiga o via ț ă echilibrată

Presentation / RO

Lesson Plan 1 / RO

Lesson Plan 2 / RO

Aplicație mobilă AR pentru tineri!

Acesta este jocul de realitate augmentată ON-OFF pentru telefoane mobile Android! Utilizați infografia ON-OFF din clasă, scanați imaginile care afișează conceptele cheie ale cursului, răspundeți corect și obțineți Trofeul!

 

Cum se folosește aplicația AR în clasă - Ghid pentru profesori

Urmați acest ghid cu instrucțiuni utile despre cum să instalați și să folosiți aplicația în clasă!

Smartphone-uri Android compatibile cu jocurile AR Smartphone-uri Android compatibile cu jocurile AR Android smartphones compatible with AR games Smartphone-uri Android, care sunt compatibile cu joc AR Android smartphones that are compatible with the AR ga

Citiți acest ghid pentru a înțelege smartphone-urile Android care sunt compatibile cu aplicația pentru jocuri mobile cu realitate augmentată.

Rezultate mai publice ale proiectului vor fi furnizate aici pe măsură ce proiectul progresează.