boy jumping

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Scroll to content

Το ON_OFF4youngsters θα αναπτύξει ένα νέο παιχνίδι που βασίζεται σε μια παιδαγωγική προσέγγιση σχεδιασμένη ειδικά για νέους, υποστηριζόμενη από την τεχνολογία Augmented Reality που έχει υψηλό εκπαιδευτικό δυναμικό. Το παιχνίδι θα δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν τις αιτίες και τους κινδύνους που κρύβονται στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου και που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συναισθηματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή τους με σκοπό να τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της βαριάς χρήσης του Διαδικτύου και των αλληλεπιδράσεων και δραστηριοτήτων εκτός σύνδεσης. Η διδακτική προσέγγιση και το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά ως μέσο για την καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά.

Το έργο ON-OFF4youngsters θα οδηγήσει σε ένα Toolkit (IO2) που περιλαμβάνει:

  • Μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση για να προσελκύσει την προσοχή των παιδιών και στη συνέχεια να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους, προσφέροντας στα παιδιά μια διδακτική και χαρούμενη εμπειρία διαδραστικού παιχνιδιού. Ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτή την εξίσωση είναι η χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) ως εργαλείο παράδοσης.
  • Ένα νέο πρόγραμμα διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς και τους νέους που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη από τους δασκάλους, το οποίο περιλαμβάνει έναν οδηγό εκπαιδευτικών και μαθησιακές δραστηριότητες που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους συνεχιζόμενης και παθητικής εμπλοκής με το Διαδίκτυο, ενώ θα προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούν οι νέοι να υιοθετήσουν μια πιο εποικοδομητική και προσεκτική χρήση του Διαδικτύου.
  • Ένα παιχνίδι Augmented Reality, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί επίσης από τους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη νέων παιχνιδιών ή για τη συνδημιουργία με παιδιά παιχνιδιών για οποιοδήποτε θέμα.
  • Ένα online δίκτυο (Ακαδημία ON-OFF4YOUNGSTERS) που περιλαμβάνει:
    • Εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους από άλλες χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.
    • Μαθητές, επιτρέποντάς τους να πειραματιστούν με ισορροπημένες προσεγγίσεις μεταξύ της αφοσίωσης στο διαδίκτυο και των εναλλακτικών λύσεων εκτός σύνδεσης.
    • Γονείς, που έχουν πρόσβαση σε πόρους και εργαλεία σχετικά με παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την υπερβολική δέσμευση των παιδιών τους online και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα επεκτείνουν τις τρέχουσες γνώσεις στην αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά σχετικά με σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την ευημερία τους, όπως η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία σε όσους εργάζονται με παιδιά, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους.

Το έργο θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραμματισμού των μαθητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ενισχύσουν την κριτική σκέψη των παιδιών, βοηθώντας στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η προβληματική χρήση του Διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει τη σωματική τους υγεία και τη συναισθηματική ευημερία, , και παράλληλα, προωθώντας την αξία των πραγματικών / offline δραστηριοτήτων στους κανόνες του παιχνιδιού.

Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου θα παρασχεθούν εδώ καθώς το έργο εξελίσσεται.

Newsletters

1st Newsletter: EN/EL/RO/BG

2nd Newsletter: EN/EL/RO/BG

3rd Newsletter: EN/EL/RO/BG

4rth Newsletter: EN/EL/RO/BG

News Items

Project Launch: EN/EL/RO/BG

Project End: EN/EL/RO/BG

Video: EN

Outcomes

O2A1.1 – Assessing the educational potential of AR

O2A1.1 – On-Off Augmented Reality in E&T – State of the Art

O2A1.2 – Curriculum Topics

O2A2 - Module 1 Οι λόγοι πίσω από την εκτεταμένη χρήση Διαδικτύου

Presentation /GR

Lesson Plan 1  /GR

O2A2 - Module 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

Presentation /GR

Lesson Plan 1 /GR

Lesson Plan 2 /GR

Lesson Plan 3 /GR

Lesson Plan 4 /GR

O2A2 - Module 3 Ο αντίκτυπος στη σωματική, γνωστική κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

Presentation /GR

Lesson Plan 1 /GR

Lesson Plan 2 /GR

Lesson Plan 3 /GR

Lesson Plan 4 /GR

O2A2 - Module 4 Στρατηγικές για την απόκτηση μιας ισορροπημένης ζωής

Presentation /GR

Lesson Plan 1 /GR

Lesson Plan 2 /GR

AR Εφαρμογή για κινητά για μαθητές!

Αυτό είναι το ON-OFF Augmented Reality game για Android κινητά!  

Χρησιμοποιήστε το ON-OFF infographic στην τάξη, σκανάρετε τις εικόνες που εμφανίζουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος, απαντήστε σωστά και λάβετε το βραβείο!

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή AR στην τάξη - Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό με χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής στην τάξη!

Κινητά Android που είναι συμβατά με το AR παιχνίδι

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα smartphone Android που είναι συμβατά με την εφαρμογή.

Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου θα παρέχονται εδώ καθώς προχωρά το έργο.