children in classroom

Иновация

Scroll to content

Подход

Иновацията на ON-OFF4youngsters се състои в овластяването на цели училищни общности да достигат до младежите чрез мотивационен подход за обучение, използвайки обучителни материали с възможност за използване на ИКТ и AR игра. Базирайки се на теориите за позитивната психология и позитивните технологии, заедно с добрите практики на AR технологията, играта ON-OFF има за цел да установи състояние на здраве и щастие по време на учебния процес и силна ангажираност на учениците, когато се занимават с взискателни или досадни теми. Проектът ще надхвърли използването на общи методологии за откриване на евентуални нужди на учениците и учителите, свързани с рисковете от прекомерното използване на Интернет, разработването на структурирана учебна програма, основана на ИКТ, и игра AR, която предлага серия от дейности, които се вграждат в геймплея.

Елементи

Учебните дейности по проекта и разработването на учебния материал ще бъдат разработени съобразно различните нужди на индивидите. В тази посока ON-OFF4youngsters ще разработи инструментариума ON-OFF, който включва пълен пакет от обучения (нова иновативна учебна програма заедно с AR игра), насочени към деца, учители и родители, за да повишат осведомеността си за причините и рисковете от прекомерното онлайн ангажиране, като същевременно акцентира върху големите ползи от технологиите и жизнеността на офлайн дейностите.

Обучението ON-OFF

  • Това е нов подход, който повишава информираността за интернет зависимостта и преодолява разликата между онлайн ангажираността и офлайн алтернативите.
  • Осигурява иновативен начин на професионалисти, които се доближават до младежи и родители, когато става въпрос за поведение в онлайн среда. 
  • Отваря нови хоризонти за включване на децата в учебния процес чрез капитализиране на разширената реалност и новите ИКТ инструменти за траен образователен опит.