Първата ни среща в Единбург!

За първи път се срещнахме като консорциум On-OFF4Youngsters в Единбург, Шотландия. Домакин на срещата бе ръководителят на проекта CIVIC.

Всички шест партньорски организации от цяла Европа присъстваха на срещата и заедно допринесохме за разнообразен опит в темата на проекта, като възприемаме балансиран подход между онлайн ангажираността и алтернативите офлайн.

Обсъдихме проекта подробно, включително проблема и решенията, които целият проект ни предоставя. Обобщихме резултатите от проекта, разделихме задачите между нашето партньорство и установихме следващите стъпки за следващите месеци.

Ние сме развълнувани да работим заедно като консорциум в такъв полезен проект и ще се срещнем отново в началото на 2019 г, за да обсъдим нашия напредък.