Η εναρκτήρια συνάντησή μας στο Εδιμβούργο!

Συναντηθήκαμε ως κοινοπραξία του On-OFF4Youngsters για πρώτη φορά στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον επικεφαλής του προγράμματος, CIVIC.

Και οι έξι εταίροι από ολόκληρη την Ευρώπη συμμετείχαν στη συνάντηση και, από κοινού, μοιραστήκαμε μια πλούσια εμπειρία στο θέμα του έργου, υιοθετώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της αφοσίωσης στο διαδίκτυο και των offline λύσεων.

Συζητήσαμε λεπτομερώς το έργο, συμπεριλαμβανομένου του προβλήματος και των λύσεων που στοχεύει το έργο μας. Συνοψίσαμε τα αποτελέσματα του έργου, κατανείμαμε τα καθήκοντα μεταξύ της εταιρικής μας σχέσης και θεσπίσαμε τα επόμενα βήματα για τους επόμενους μήνες.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που εργαζόμαστε μαζί ως κοινοπραξία σε ένα τόσο αξιόλογο έργο και θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές του 2019 για να συζητήσουμε την πρόοδό μας.