youngster looking at screen

Балансиране на времето онлайн с реалността

Scroll to content

Проблемът

Интернет се превърна в неразделна част от живота на децата и младите хора.

Въпреки това, увеличеното време, прекарано онлайн, предизвиква въпроси относно това дали те контролират използването на интернет и дали знаят за страничните ефекти и причините за неадаптивното поведение, свързани с прекомерно или проблемно използване на интернет.

Тук ON-OFF4YOUNGSTERS възнамерява да действа! Той има за цел да повиши компетентността на учителите и децата в медийната грамотност, така че да се повиши осведомеността за рисковете, свързани с прекомерната употреба на интернет.

Нашето решение

ON-OFF4YOUNGSTERS ще разработи нова учебна програма, за да подобри компетенциите на учителите за предоставяне на предмети, разширяващи знанията им и за повишаване на разбирането на децата по отношение на постоянната ангажираност с интернет. Учебната програма ще бъде засилена от Разширената Реалност и внедрените дигитални ресурси. Педагогическата методология ще бъде усъвършенствана чрез поредица повторения, включващи провеждането на семинари и последващите подобрения на учебната програма и методологията за изпълнение.

Общата цел е разработването на набор от инструменти:

  • да помогне на професионалистите, работещи с деца, да достигнат до децата с цел да им помогнат да идентифицират поведенческите, ситуационните и структурните причини, които водят до прекомерно време пред екрана,
  • да се насърчи усвояването от младежите на балансирано поведение между онлайн ангажираност и офлайн алтернативи, основани на забавна и позитивна атмосфера.

Осигуряване на подкрепа

ON-OFF4YOUNGSTERS подкрепя дейности, които прилагат добри практики и инструменти за учителите, за да им помогне да общуват с децата по начин, адаптиран към тяхната възраст и етапи на развитие и по този начин да подобрят качеството на преподаване и учене в класната стая.

ON-OFF4YOUNGSTERS също така подкрепя дейности, предназначени за идентифициране и разработване на ефективни подходи за включване на повече деца в учебния процес, като се възползва от технологията за Разширена Реалност и нови медийни технологии за постигане на траен образователен опит.