Център Емфасиз

Център Emphasys (Кипър) функционира като Център за образование, ИКТ обучение и изследвания. Той е акредитиран от Министерството на образованието на Кипър като образователен център, специализиран в обучението по ИКТ за ученици (ПО) и за възрастни. Той също така е акредитиран от Фондацията ECDL и от CEPIS и от Международната изпитна комисия към Кеймбридж. Изследователският център участва активно в областта на проектите на ЕС и си сътрудничи тясно с няколко организации, изследователски центрове, училища, както в Кипър, така и в ЕС за разработването и изпълнението на различни проекти чрез програмата Еразъм + във всички сектори: образование, обучение и младеж.

Центърът “ Emphasys ” предлага висококачествени курсове:

Ученици - млади хора, заинтересовани да придобият квалификация за влизане във висши учебни заведения (напр. GCE A' Level, ECDL, Национални изпити по ИКТ)

Професионалисти и млади хора, които се интересуват от получаване на професионална квалификация (т.е. ECDL)

Професионалисти и млади хора, които се интересуват от придобиване на професионална подготовка за работа

Възрастните (NEET, безработни, възрастни граждани и т.н.) са заинтересовани да придобият професионална квалификация в дигиталната ера

Центърът “ Emphasys ” предоставя освен обучение по ИКТ и следните услуги:

Кариерно ориентиране за млади хора и младежи (NEETs)

Консултиране и наставничество за всички обучаеми с цел повишаване на техните способности за учене в зависимост от техните нужди (рано напускащи училище, млади безработни)

Подпомагане на учениците с трудности в ученето и проблеми в развитието (откриване на техните специални нужди и предоставяне на индивидуална помощ)