Асоциация ДИРЕКТ

Асоциация DIRECT беше създадена през 2009 г. в Букурещ, Румъния, за подпомагане на социални, образователни и културни дейности, насърчаване на транснационалното разпространение на художествени и културни творби и засилване на междукултурния диалог.

Дейността на Асоциацията е свързана с: разработване, както и управление на собствени проекти и програми; участие в национални и международни проекти и програми; логистика и съдействие при провеждане в страната на регионални, национални и международни прояви с приложен и образователен характер; логистика на постоянно провежданите работни семинари, работни срещи, дискусии и други форми на обмен и популяризиране на нетрадиционното образование; провеждане на дискусии и семинари за новостите в нетрадиционното обучение на деца, младежи и възрастни.